Logo
O nas - Historia

Stowarzyszenie Eko Patrol Karczew powstało w roku 2007. Stworzyło je grono przyjaciół wywodzące się ze sportu

samochodowego. Wszyscy jego członkowie dysponowali, przygotowanymi do rajdów terenowych, samochodami i wspólnie brali udział

w imprezach sportowych. Piętnastoletnia blisko znajomość i  uczestnictwo w skrajnie ciężkich rajdach pozwoliły zintegrować nasze

środowisko. Wszyscy byli mieszkańcami Karczewa ale z czasem dołączyli do nas koledzy z nieodległych miejscowości. W celach

towarzyskich wybieraliśmy się często na przejażdżki w okolice wałów wiślanych. Na naszych oczach  dokonywała się stopniowa

degradacja tych terenów spowodowana narastającym zjawiskiem wywozu śmieci. Powstawały liczne dzikie wysypiska. Otoczenie

zaczęło przypominać wielkie śmietnisko. Szczególnie dramatyczna była sytuacja wzdłuż dróg ,na tym terenie, gdzie najłatwiej było

dowieźć nieczystości. O dziwo, niektórzy zadawali sobie wiele trudu i odpady wyrzucali w trudno dostępnych miejscach. Tylko traktory mogły wjechać w tak niedostępne okolice. Powoli piękne krajobrazowo i przyrodniczo obszary  zmieniały się nie do poznania. Obserwowanie tego zjawiska przyprawiało o istny ból serca. Jako mieszkańcy  Karczewa i bywalcy tych okolic czuliśmy się ich gospodarzami co dodatkowo potęgowało chęć zapobieżenia dalszemu wywozowi śmieci . Rozważaliśmy także sposoby usunięcia  już istniejących wysypisk. Postanowiliśmy zwrócić się z prośbą o wsparcie naszych działań do władz samorządowych naszej gminy. Za pośrednictwem  pana Krzysztofa Skwarka, przewodniczącego komisji ds. rolnictwa, leśnictwa ,gospodarki żywnościowej i gospodarki wodnej Rady Miejskiej Karczewa wystąpiliśmy do Gminy o sfinansowanie podstawienia kontenerów na nieczystości w wyznaczonych miejscach nad Wisłą . My zobowiązaliśmy się zapełnić je wyzbieranymi w tych miejscach śmieciami. Nasza inicjatywa spotkała się z pozytywnym przyjęciem i tak doszło do pierwszej akcji sprzątania jaka miała miejsce 19 kwietnia 2008 roku. Od tej pory nasza współpraca z władzami Gminy stale się rozwija. Przedstawiciele naszego stowarzyszenia brali udział w kilku sesjach rady miasta. Przedstawiliśmy cele i dokonania naszej organizacji. Wspólnie wypracowaliśmy metody powstrzymywania dalszej degradacji  środowiska. Ustaliliśmy, że najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie zjawiska powstawania dzikich wysypisk będzie regularne patrolowanie interesujących nas terenów w celu stworzenia utrudnień w nielegalnym pozbywaniu się śmieci. Ustawiliśmy tablice informujące o zakazie wyrzucania śmieci i o nadzorze Eko Patrolu Karczew na tym obszarze. Uchwała Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2008 roku  pozwoliła nam na użycie herbu miasta w emblemacie Stowarzyszenia. Potraktowaliśmy ten fakt jako wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie do godnego reprezentowania  miasta. Wszystkie samochody zostały nim oznakowane i tym samym stały się rozpoznawalne. Podjęliśmy także współpracę z Komendą Miejską Policji . Tu także spotkaliśmy się pozytywnym odbiorem naszych działań. Komendant wyznaczył funkcjonariuszy do prowadzenia wspólnych mieszanych patroli. Pierwszy taki patrol miał miejsce 13 grudnia 2008 roku i został opisany w lokalnej prasie. (Linia Otwocka nr 4 (560), . Pan Komendant  poinformował o naszych działaniach Komisariat Rzeczny Komendy Stołecznej Policji pismem z dnia 08.12.2008 roku. Jako że nasze patrole nie mają żadnych uprawnień do legitymowania a  tym bardziej zatrzymywania kogokolwiek  ustaliliśmy, że w przypadku potrzeby kontaktujemy się z Policją. Od momentu powstania Stowarzyszenie przeprowadziło cztery duże akcje zbierania i wywozu śmieci. Trzy nad Wisła a jedną we współpracy z Nadleśnictwem  Celestynów na terenie leśnym leżącym w granicach miasta Udało się nam zebrać ponad 30 ton śmieci. Oczyściliśmy duży teren nad Wisłą  a regularne patrole pozwalają utrzymać ten stan. Wykonaliśmy ponad 300 akcji patrolowych w tym kilka z udziałem policjantów. Nie bylibyśmy w stanie tego dokonać gdyby nie wsparcie Gminy.